Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home → Risico's → Veiligheid → Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiĆ«nische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij allerlei werkzaamheden bestaan risico’s voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers. Om deze risico’s te beheersen en de kans op letsel of gezondheidsschade te beperken, is de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) vaak niet te vermijden.
Een PBM is “een uitrustingsstuk of -middel dat bestemd is om door medewerkers te worden gedragen en/of vastgehouden als bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging kunnen vormen voor zijn gezondheid en/of veiligheid”. Het is belangrijk dat PBM’s juist worden gebruikt. Het inzetten van verkeerde PBM’s of verkeerd gebruik van PBM’s kan ook risico’s veroorzaken.

Er zijn drie belangrijke uitgangspunten volgend uit de arbeidshygienische strategie voor het gebruik van PBM’s:

  • Gekeken moet worden of de risico’s met andere oplossingen dan met PBM’s te beheersen zijn;
  • Als PBM’s worden gebruikt, moet de gebruiker er zeker van zijn dat deze voor het doel geschikt, van goede kwaliteit en betrouwbaar zijn. De PBM moet voldoen aan de algemene bepalingen.
  • Een PBM wordt zo kort mogelijk gebruikt.

 

TIP

Zie ook RI&E Provincies, Hoofdstuk 21, Thema PBM

Good practise: RI&E-checklist persoonlijke beschermingsmiddelen (Zuid-Holland)

In het document Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen van de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland is onder meer een checlist van RI&E-vragen met betrekking tot PBM(-gebruik) opgenomen.

 

Zie verder:

 


Document acties