Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home → Risico's → Psycho-sociale arbeidsbelasting → Werkdruk en werkstress
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiĆ«nische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Definitie werkdruk en werkstress

Werkdruk

Werkdruk kun je moeilijk meten: het hangt af van de samenstelling van je takenpakket: hoe gevarieerd is het en hoe moeilijk. Verder zijn van belang de tijd waarin je dat moet doen en de regelmogelijkheden die je hebt om je taken uit te voeren. Ook je privé-omstandigheden hebben invloed op de manier waarop je werkdruk ervaart en er mee om kan gaan. Heb je voldoende variatie in je werk en zijn alle factoren goed in balans, dan is er geen sprake van werkdruk.

Werkdruk kun je echter wel voelen wanneer je moeite hebt om te voldoen aan de eisen van het werk binnen de daarvoor beschikbaar gestelde tijd. Werkdruk kan dus ontstaan door werk dat te moeilijk is, te gecompliceerd of juist te eentonig, of gewoon teveel.

Werkdruk kan voor ieder individu verschillen en anders worden ervaren. Dat betekent dat je een andere mate van werkdruk kunt ervaren dan een collega met dezelfde werkzaamheden.

Langdurige, hoge werkdruk kan leiden tot gezondheidsproblemen en draagt bij aan het ontstaan van werkstress.

Werkstress

De Arbowet definieert stress als een toestand die als negatief wordt ervaren en die lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft.

Spanning roept in het lichaam een stressreactie op; die reactie zorgt er in eerste instantie vaak voor dat je goede prestaties kunt leveren: je piekt. Als deze spanning echter niet tijdig wordt gevolgd door voldoende rust en ontspanning, dan kan dit ongunstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Een hoge werkdruk is een van de oorzaken van werkstress, naast conflicten op het werk en vervelend contact met collega's. Als je bovendien niet aan ontspanning toekomt, heeft dit een extra negatief effect.

Wanneer je gedurende langere periode werkstress ervaart, kun je psychisch overbelast raken of andere chronische gezondheidsklachten ontwikkelen, met ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid als gevolg.

Het onderwerp werkdruk en werkstress is in de arbocatalogus voor de provincies uitgewerkt voor leidinggevende en medewerker.

Selecteer links het onderdeel waarover u meer wilt weten.

Tips en links

Voor medewerkers en managers: De FNV Sneltest Werkdruk geeft een beeld van de werkdruk in jouw werksituatie en, wanneer nodig, een persoonlijk advies. Deze online test wordt je aangeboden door vakbond FNV Bondgenoten en door SKB, specialist in medewerkersonderzoek.

http://www.fnvsneltestwerkdruk.nl/


Document acties