Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home → Risico's → Psycho-sociale arbeidsbelasting → Agressie en geweld
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiënische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Agressie en geweld

Dit -nieuwe- hoofdstuk  van de arbocatalogus gaat over agressie en geweld door burgers gericht tegen de provincieambtenaar (publieksagressie), dat is per definitie grensoverschrijdend: de burger gaat te ver. Agressie en geweld tussen collega’s onderling wordt in deze arbocatalogus beschreven bij het onderwerp ongewenst gedrag. 

In de praktijk blijkt dat medewerkers en managers bijvoorbeeld verbale agressie niet direct herkennen als ‘agressie en geweld’. In deze arbocatalogus wordt daarom ook wel het begrip ‘grensoverschrijdend gedrag’ gebruikt, waarmee hetzelfde wordt bedoeld.

Arbeidsgerelateerde agressie en geweld (grensoverschrijdend gedrag) betreft situaties waarin een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen, in omstandigheden die rechtstreeks verband houden met zijn of haar  werk.

Nieuw hoofdstuk Agressie en geweld

De complete, door SZW, getoetste tekst is te lezen vinden op de website van A&O-fonds Provincies.

De tekst zal te zijner tijd worden geïntegreerd in de in ontwikkeling zijnde Arbo Innovatie Campus.

datum: februari 2017

 

Document acties