Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home → Risico's → Psycho-sociale arbeidsbelasting
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiĆ«nische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Psycho-sociale arbeidsbelasting

Werkstress en ongewenste omgangsvormen zijn reële arbeidsrisico’s die kunnen leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ook medewerkers in de provincie hebben ermee te maken. Daarom wordt in de arbocatalogus nadrukkelijk aandacht besteed aan deze risico’s.

Natuurlijk gaat het hier niet om één oplossing of om de beste oplossing, maar om voorbeelden uit andere provincies die u kunnen helpen om de risico’s van werkdruk en ongewenste omgevingsvormen te voorkómen of te beperken. U kunt inspiratie putten uit deze voorbeelden, of ze gebruiken en aanpassen voor uw eigen werkomgeving.

Wettelijke basis

Sinds 1 januari 2007 is iedere provincie verplicht om in het arbobeleid expliciet aandacht te besteden aan het onderwerp: psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA). Het gaat hier dan om een aantal factoren in het werk die stress kunnen veroorzaken. De Arbowet heeft het over de volgende factoren: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk.

Natuurlijk is dit rijtje beperkt want er zijn ongetwijfeld méér factoren die stress kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld discriminatie, slechte samenwerking, geen of een verkeerde aanspreekcultuur etc. Afhankelijk van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) moet er in het plan van aanpak aan PSA aandacht worden besteed.
Naast aandacht in het plan van aanpak moet de provincie voorlichting geven over de risico’s van PSA, en natuurlijk over de wijze waarop je blootstelling aan PSA kunt voorkomen of beperken. Leidinggevende en medewerker spreken, vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, regelmatig over arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld in het werkoverleg of in het jaargesprek. Uiteraard hoort ook het onderdeel PSA in deze overleggen thuis.

De arbocatalogus voor de provincies geeft u zowel voor het plan van aanpak als voor de voorlichting concrete voorbeelden op diverse factoren. Het onderwerp PSA is in de arbocatalogus voor de provincies uitgewerkt langs vier hoofdonderdelen: werkdruk en werkstress, agressie en geweld, ongewenst gedrag en ten slotte arbeidsconflicten.

 

Selecteer links het hoofdonderdeel waarover u meer wilt weten.


Document acties