Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home → Risico's → Arbeidshygiëne en ergonomie → Beeldschermwerk
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiënische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Beeldschermwerk

De meeste provinciale medewerkers verrichten overwegend kantoorwerk, waarbij zij langdurig achter de computer zitten. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten. Sommige van deze klachten hangen samen met de inrichting van de werkplek: zij worden bijvoorbeeld veroorzaakt door lawaai en uitstoot van apparatuur, verlichting en binnenklimaat. Deze risico’s worden besproken onder Huisvesting en inrichting.

De meeste klachten vallen echter in de categorie KANS: Klachten van Arm, Nek en Schouder. De term RSI valt hieronder, maar wordt niet meer gebruikt. Letterlijk betekent RSI repetitive strain injury, een aandoening als gevolg van herhaalde belasting. Maar uit onderzoek blijkt dat ook de zogenoemde statische belasting, door te weinig bewegen, een belangrijke factor is in de ontwikkeling van KANS. Klachten als nek- en schouderpijn worden veroorzaakt door te weinig beweging in combinatie met stress. Klachten als tintelingen in de ellebogen en pijnlijke handen en polsen ontstaan door frequent herhaalde bewegingen van handen en vingers.

Wettelijke basis

  • Arbobesluit: de artikelen 5.7 t/m 5.12
  • Arboregeling: de artikelen 5.1 t/m 5.3

TIPS

Zie ook: RI&E Provincies, Hoofdstuk 6, kantoorlocaties.

Meer informatie vindt u verder in de volgende (commerciële) naslagwerken:

De interne arbodeskundige heeft veelal beschikking over bovengenoemde documenten. Raadpleeg deze eerst voor over te gaan tot aanschaf.

Good practise: beleidslijn gezond beeldschermwerk (Zeeland)

In 2009 heeft de provincie Zeeland een beleidslijn opgesteld waarin staat hoe de provincie omgaat met de gezondheidsrisico's bij beeldschermwerk. De beleidslijn volgt op hoofdlijnen het RSI Protocol  uit het arboconvenant Provincies; tevens zijn alle binnen de provincie geldende procedures en protocollen erin verankerd. 

Good practise: brochure Gezond beeldschermwerk (Zuid-Holland)

De brochure Gezond beeldschermwerk van de provincie Zuid- Holland biedt aanwijzingen voor het beheersen van de KANS-risico’s binnen uw organisatie.

 

Maatregelen


    Document acties