Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home → Risico's → Arbeidshygiëne en ergonomie
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiënische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Arbeidshygiëne en ergonomie

In dit derde cluster zijn twee onderwerpen samengenomen. Beide verdienen aandacht in de dagelijkse zorg voor gezondheid en welzijn van medewerkers in de provinciale werkorganisatie.

Arbeidshygiëne richt zich op belastende factoren in de werksituatie die gezondheid en welzijn van de medewerker (en eventueel haar of zijn nageslacht) kunnen beïnvloeden. Het gaat bij arbeidshygiëne specifiek om het herkennen, evalueren en beheersen van met name fysische, chemische en biologische factoren.

Ergonomie richt zich op aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat; deze zijn, samen met psychische arbeidsbelasting, de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Kantoorwerk vormt hierop geen uitzondering. Een ergonomisch verantwoorde inrichting van de werkplek kan de lichamelijke - en psychische - belasting in veel gevallen reduceren.

Wettelijke basis

In het Arbobesluit zijn bepalingen rond arbeidshygiëne en ergonomie opgenomen in Hoofdstuk 3, 4 en 5. De bepalingen gelden ook voor thuiswerkers. 

TIP

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Provincies vindt u de onderwerpen terug onder respectievelijk Hoofdstuk 9 (ergonomie administratieve werkplekken) en de Hoofdstukken 17 en verder (arbeidshygiënische thema’s)

 

Kies links het onderwerp waarover u meer informatie wilt hebben.


Document acties