Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home → Risico's
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiĆ«nische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Risico's

Voor de overzichtelijkheid zijn de onderwerpen in de arbocatalogus ondergebracht in drie clusters:

  • psychosociale arbeidsbelasting (PSA),
  • veiligheid en
  • arbeidshygiëne/ergonomie

De arbocatalogus legt daarmee een verbinding met de Risico-inventarisatie en –evaluaties (RI&E) en de kennis die is opgedaan binnen het Arboconvenant Provincies en de Internetspiegel Provincies.

Van elk arborisico vindt u de definitie en het wettelijk vereiste beschermingsniveau. Daarnaast leest u hoe u de urgentie van het arborisico vaststelt: kan het leiden tot schade aan uw veiligheid en gezondheid, of die van uw medewerkers? Ten slotte worden maatregelen beschreven om bestaande onveilige of ongezonde situaties te beëindigen, en nieuwe te voorkomen.

Selecteer links het cluster waarover u meer informatie wilt.


Document acties