Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home → Functie → Toezichthouder / handhaver
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiĆ«nische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Toezichthouder / handhaver

omschrijving werkzaamheden voorbeelden

Vergelijkbaar met inspecteur, + leidinggeven team

Toezichthouder (Infra)

Beleidswerk, veel overleg, voorbereiding juridische stukken, rapportage, gemiddeld beeldschermwerk, bezoeken veelsoortige inrichtingen en locaties, onderhandelen, samenwerking met justitie, BOA, onregelmatige werktijden 

Repressieve Handhaving

Deels bureauwerk, gemiddeld beeldschermwerk, geregeld bezoeken grondeigenaren, veel verkeersdeelname (ook van de weg),  overleg en onderhandelen 

Handhaving groene wetten, milieuklachten

Deels bureauwerk met verkeersdeelname op gebaande wegen 

Landschapsverordening

Deels bureauwerk, gemiddeld beeldschermwerk, geregeld bezoeken veelsoortige inrichtingen, veel overleg en onderhandelen, geregeld conflicten

Preventieve handhaving, toezichthouder

Deels bureauwerk, gemiddeld beeldschermwerk, geregeld bezoeken veelsoortige inrichtingen, veel overleg en onderhandelen 

Vergunning verlener

Deels bureauwerk, maar in landelijk gebied, solitaire functie

Vergunningverlener ontgrondingen

Verrichten milieumetingen onder zeer diverse omstandigheden, binnen en buiten, rapporteren, gemiddeld beeldschermwerk, overleg

Milieumetingen

Risico's waar een toezichthouder / handhaver mee te maken kan hebben zijn:


Document acties