Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home → Functie → Facilitair medewerker
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiĆ«nische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Facilitair medewerker

omschrijving werkzaamheden voorbeelden

Deels als onderhoudsmedewerker , minder frequent, leiden team 

Opzichters

Beheer stalling, kleine reparaties, opruimen parkeerterrein 

Fietsenmaker

Opzetten evenementen, bewaking, (zijn ook EHBO-er ), omgaan met bezoekers 

Bode

Opzetten evenementen 

Medw. evenementen

Omgaan met diverse machines, staand werk, tillen en sjouwen

Reproductiecentrum

Werken in keuken, omgaan met levensmiddelen, schoonmaakartikelen, apparatuur, wisselende temperatuur 

Kok

Tillen, verhuizingen, chemisch afval, extern transport 

Service medewerker

Risico's waar een facilitair medewerker mee te maken kan hebben zijn:


Document acties