Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home → Functie
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiĆ«nische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Functies

Links ziet u een overzicht van de verschillende functiegroepen binnen de provinciale werkorganisatie. Als u op een ervan klikt, ziet u de omschrijving van de werkzaamheden binnen de functiegroep, voorbeelden, en specifieke risico’s voor deze functiegroep. De specifieke risico's die in de Arbocatalogus zijn uitgewerkt kunt u aanklikken.

Kies links de functiegroep waarover u meer wilt weten.


Document acties