Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home
Zoek pagina
leeswijzer

De Arbocatalogus Provincies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O Provincies en van toepassing op de medewerkers die vallen onder de provincie CAO. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Elke provincie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de beschikbare informatie volgens de arbeidshygiënische strategie.

In de gebruikershandleiding leest u hoe u de site het best kunt gebruiken.


Heeft u na het lezen vragen, tips of wilt u reageren op de inhoud van de Arbocatalogus, stuur dan een mailtje naar info@aenoprovincies.nl.

Meer informatie over het A&O Provincies of voor ontvangen van de digitale nieuwsbrief van het A&O Provincies klik hier: www.aenoprovincies.nl

 

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies

De Arbocatalogus Provincies is sinds 2009 online. Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken.

Er is gekozen voor een praktische en gebruikersvriendelijke website over oplossingen voor de meest voorkomende arbeidsrisico’s binnen het werkveld van de provincie. Met de arbocatalogus zetten de provincies, in aansluiting op het Arboconvenant Provincies, een volgende stap om het werk binnen provincies veilig en gezond te houden.

De risico-thema's PSA, Veiligheid en Arbeidshygiene & Ergonomie zijn formeel goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Kijk onderaan deze pagina voor de toetsbrieven van de Arbeidsinspectie.

A&O Provincies nodigt de gebruikers uit een reactie te geven over hun positieve en negatieve ervaringen, mist u zaken of heeft u aanvullingen? Of heeft u een goede tip voor verbetering? Meld het ons via het emailadres info@aenoprovincies.nl Samen met gebruikers, wil het A&O Provincies de Arbocatalogus een levend document laten zijn.

Voor wie?

De Arbocatalogus Provincies is bestemd voor organisaties met werknemers op wie de CAO van de sector Provincies van toepassing is. Denk hierbij aan de volgende groepen gebruikers:

  • Medewerkers
  • Leidinggevenden
  • Arbo-coördinatoren/preventiemedewerkers
  • P&O-medewerkers
  • Ondernemingsraad

De arbocatalogus informeert

De arbocatalogus informeert medewerkers hoe zij hun werk veilig en gezond kunnen uitvoeren. Leidinggevenden hoe zij structureel zorg kunnen dragen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van hun medewerkers. En arbocoördinatoren, preventiemedewerkers en de Ondernemingsraad hoe zij hun ondersteunende of controlerende taak kunnen versterken. Tot slot kunnen ook P&O-medewerkers er hun voordeel mee doen, want ook typische P&O-onderwerpen als werkdruk en pesten maken deel uit van de arbocatalogus.

Arborisico's: definitie, urgentie en maatregelen

Voor de overzichtelijkheid zijn de onderwerpen in de arbocatalogus ondergebracht in drie clusters:

  1. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  2. Veiligheid en
  3. Arbeidshygiëne en Ergonomie

De arbocatalogus legt daarmee een verbinding met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), de kennis die is opgedaan binnen het Arboconvenant Provincies en de Internetspiegel Provincies.

Van elk arborisico vindt u de definitie en het wettelijk vereiste beschermingsniveau. Daarnaast is te lezen hoe de urgentie van het arbeidsrisico vastgesteld kan worden: kan het leiden tot schade aan veiligheid en gezondheid van de medewerkers? Ten slotte worden maatregelen beschreven met behulp van oplossingen ("good practices" uit de provincies) om bestaande of onveilige of ongezonde situaties te beëindigen, en nieuwe te voorkomen.

Groeimodel

De arbocatalogus wordt samengesteld door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers vanuit verschillende provincies onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het A&O Provincies. De arbeidsomstandigheden binnen de provincies, de wetgeving en de technische mogelijkheden veranderen continu. De arbocatalogus wordt daarom regelmatig geëvalueerd, geactualiseerd en waar nodig uitgebreid, bijvoorbeeld met oplossingen voor nieuwe arbeidsrisico's. De arbocatalogus is dus een groeimodel.

Selecteer links het risico of de functie waarover u meer informatie wilt.

Toetsbrieven Arbeidsinspectie

Klik hier voor de toetsbrief PSA

Klik hier voor de toetsbrief Veiligheid

Klik hier voor de toetsbrief Arbeidshygiëne & Ergonomie

Klik hier voor de toetsbrief Nieuwe Werkstijlen/Het Nieuwe Werken


Document acties